SME 2.0

A kis- és középvállalkozásokat világszerte a gazdasági növekedés hajtóerőinek tartják. Az Európai Bizottság által kiadott Kis Vállalkozás Cselekvési Tervben (“Small Business Act”) egyértelműen megfogalmazódik, a következő évek kiemelt politikai célja: az európak KKV-k gazdasági szerepének azonosítása.

A kezdeményezés hangsúlyozza, hogy a KKV-k központi szerepét mindenki számára nyilvánvalóvá kell tenni, és meghatározza a cselekvési terv 10 legfontosabb alapelvét. A VIII. Alapelvben az alábbiakat olvashatjuk:

“A cégek a 60%-ának véleménye szerint az iskolai évek alatt nem alakulnak ki a vállalkozóknak és a vállalkozások alkalmazottainak elengedhetetlenül fontos készségek, kompetenciák. A felmérésekből az derül ki, hogy társadalmi méretekben jelentkezik az igény arra, hogy a fiatalok megfelelő szintű írási, olvasási, természettudományos, menedzsment, technikai, informatikai, nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek, és képesek legyenek a kreatív munkavégzésre. Amitől a KKV-k különösen szenvednek, az az új technológiákat alkalmazni képes munkaerő hiánya.”

A kezdeményezést számtalan, a KKV-k számára készült képzési program fejlesztése követte, és éppen ezért ma a hatékony üzleti menedzsmenthez szükséges tudásanyag az interneten és nyomtatott formában egyaránt elérhető.

Ennek ellenére még a legifjabb vállalkozók (a Net Generáció  tagjai) sincsenek igazán tudatában az új infokommunikációs technológiákban a szociális hálózatokban, az online együttműködésben, a hálózati kommunikációs eszközökben rejlő üzleti lehetőségeknek.

A legújabb felmérések eredményei szerint nemcsak Magyarországon, Európa-szerte problémát jelent a kisvállalkozók számára a korszerű, webes tudásmenedzsment eszközök alkalmazása - annak ellenére, hogy az erre vonatkozó elméleti ismeretek nagy tömegben elérhetőek az interneten.

Az elmúlt néhány évben az Internet az ingyenesen elérhető, a vállalkozások szakmai és menedzsment feladatait megkönnyítő, a csoportmunkát, a munkatársak közötti együttműködés és kommunikáció és a marketing hatékonyságát növelni képes web 2.0-ás hálózati alkalmazások sokaságát kínálja. Az ezzel kapcsolatos tudás közvetítésének azonban sokkal hatékonyabbnak kellene lennie, és hatékonyabb is lehetne, ha a “csináld, hogy megtanuld” módszert követné.

A Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont több éve folyamatosan tart informatikai tréningeket kis és középvállalkozások vezetőinek, munkatársainak, és ezáltal ismerhette fel, hogy hol van igazán nagy eltérés a képzési kínálat és a képzési igény között.

A technológia által támogatott oktatás (TEL - Technology Enhanced Learning), az e-learning területén végzett kutatások egyre gyakrabban vonják le azt a következtetést, hogy a pedagógiai, szociológiai és technológiai tényezők, a kisvállalkozások szervezeti működésének, gazdasági helyzetének sajátosságait messzemenőkig figyelembe kell venni, a különböző tényezők és megközelítések szinergiája alapvetően fontos ahhoz, hogy egy e-learning termék alkalmas legyen a KKV-ék mindennapi munkájában hasznosítható tudás közvetítésére.

Az SME 2.0 projekt olyan nyílt oktatási környezet kialakítását célozza, amely

  • az információs társadalom tanuláselmélete, a konnektivizmus elméleti megfontolásaira építve, a legújabb web 2.0-ás eszközöket integrálva létrehozza a hazai kisvállalkozások közötti a tudásmegosztást, együttműködést támogató online tanulási környezetet.
  • Olyan képzési módszertant dolgoz ki, amely a KKV-ék sajátosságait, munkahelyi és szervezeti adottságaikat messzemenőkig figyelembe veszi.

Az SME 2.0 innovációtranszfer két korábbi, sikeres Leonardo projekt eredményeit adaptálja hazai környezetben. A donor projektek:

  • a TENEGEN (http://tenegen.eu), amely az e-learning 2.0 gyakorlati megvalósítása online tanártovábbképzési programban, és
  • az “SMELearning – Stratégiai ajánlások: hogyan tegyük működőképessé az IKT eszköztárat a kisvállalkozások számára tervezett képzésekben”

Az adaptáció célja a módszertani megfontolások életre keltése: az SME 2.0 konzorcium az SMELearning projektben kimunkált módszertani ajánlásokat a Tenegen projektben sikerrel tesztelt e-learning 2.0-ás képzési gyakorlatával ötvözi. Az adaptáció során létrejött terméket a konzorcium az Európai ajánlásokhoz illeszti

Célország: Magyarország

Résztvevő országok: Magyarország, Írország, Anglia, Olaszország

Partnerség: a partnerségben 10 intézmény működik együtt, köztük a donor projektek tulajdonosai, a célcsoport képviseletében angliai és magyar kisvállalkozók, egy hazai szakközépiskola, és egy, a képzések Európai szintű szabványosításában élen járó, az eredmények Európai szintű hasznosításában komoly szerepet vállaló olasz intézmény.

Projekt célja: 

Az SME 2.0 projekt olyan nyílt oktatási környezet kialakítását célozza, amely

  • az információs társadalom tanuláselmélete, a konnektivizmus elméleti megfontolásaira építve, a legújabb web 2.0-ás eszközöket integrálva létrehozza a hazai kisvállalkozások közötti a tudásmegosztást, együttműködést támogató online tanulási környezetet.
  • Olyan képzési módszertant dolgoz ki, amely a KKV-ék sajátosságait, munkahelyi és szervezeti adottságaikat messzemenőkig figyelembe veszi.