INNOLEARN Klaszter – A tudomány, az innováció és a növekedés szolgálatában (Fejlődő klaszter)

Az InnoLearn – A Tudásháló Klasztere 2008-as létrehozásának célja az innovatív tanulási, tanítási módszerek kifejlesztésében, a hálózati együttműködés, tudásmegosztás elterjesztésében érdekelt kreatív kutatóintézetek, vállalkozások, szervezetek humán erőforrásainak koncentrálása volt.

 

A klaszter stratégiai célkitűzése a regionális vállalkozói szféra intenzív bevonása a XXI. századi információtechnológiai megoldások, a hálózati kommunikáció és tudásmegosztás gyakorlati alkalmazásába, a virtuális gazdasági terekben való állampolgári és gazdasági aktivitás, együttműködés gyakorlati megvalósítása.

 

Az alakulás óta eltelt időben sikerült a működéshez szükséges adminisztratív feltételeket biztosítani, az együttműködés módszertani alapjait lefektetni.

A klaszter adminisztratív munkájának támogatására, tartalommegosztásra, online képzések lebonyolítására és a létrehozott adatbázisokkal való együttműködésre alkalmas tartalommenedzsment és tudásmegosztás területén végzett trendkutatás alapján kidolgozta a termékfejlesztési stratégiáját.

Online képzési módszertan kidolgozását és e-learning tananyagfejlsztést valósított meg.
Humán erőforrás szaktanácsadás alapján az e-learning megoldások, termékek fejlesztéséhez szükséges tudástérképet állított össze. Létrehozta és üzemelteti az Innolearn online e-learning kompetencia adatbázist. Kidolgozta az Innolearn minőségirányítási rendszert.
Közös megjelenési arculatot alakított ki és piacelemzést végzett.

Az Innolearn Klaszter az elmúlt két évben úgy tudta a stratégiai céljait a piaci viszonyokhoz pozícionálni, hogy eséllyel pályázhat a régió egyik meghatározó informatikai klaszterének szerepére. A célok lefektetése és a világos jövőkép megfogalmazása után  most a klaszter működésére és a megkezdett együttműködés fenntarthatóságára vonatkozó átfogó stratégia kidolgozása a legfontosabb feladatunk. A közeljövő legfontosabb kérdései a fennmaradással, a hosszú távú működés feltételeivel és az üzleti együttműködés módjaival kapcsolatosak:

Hogyan tudjuk a klaszter független, stabil működését biztosítani?
Hogyan tudjuk az akkreditált klaszter státuszt megszerezni?
Hogyan tudunk projekteket generálni?
Milyen marketing stratégia szükséges a piacon való megjelenéshez?

Jelen projekt keretein belül elsősorban a fenti kérdésekre szeretnénk választ kapni, hogy ezzel lefektethessük egy eredményes, hosszú távú, a régióban multiplikátor hatást eredményező szakmai és üzleti együttműködés alapjait.

Projekt célja: 

Az induló klaszter felfejlesztése, a további együttműködés generálása és a stratégiaalkotás. A klaszter az informatikai szektorban működik, de azon belül a „Technology Enhanced Learning TEL” területre koncentrál. Összhangban a Digitális Cselekvési Tervvel illetve az EU2000 stratégiával a cél a digitális kompetenciák fejlesztésre alkalmas e-learning megoldások elterjesztése, a hálózati kommunikáció, online üzleti menedzsment hazai beültetése.

A klasztertevékenység közvetlen célcsoportját az együttműködésben résztvevő tagvállalkozások, tagszervezetek, illetve azok munkatársai alkotják. Az együttműködés célja, hogy támogassa a tagszervezetek innovációs tevékenységét, hozzájáruljon az üzleti sikereikhez.

A klasztertevékenységek közvetett célcsoporját alkotják
A régióban élő állampolgárok, akik a fejlesztések révén képesek lesznek megszerezni az információs társadalomban való karrierépítéshez szükséges hálózati tanulási kompetenciákat.
A kisvállalkozások, akik a fejlesztési eredmények révén képesek lesznek a tudástársadalom által generált új gazdasági környezetbe a versenyképességüket megtartani, illetve növelni.
A régió szakképző intézményeiben és felsőoktatási intézményeiben tanuló fiatalok.
A régió munkavállalói és munkáltatói.