TeNeGen

Connect the TEachers to reach and teach the NEt GENeration
LLP-LdV-TOI-2008-HU-016.
Projektadatok
Rövidítés: TENEGEN
Cím: Connect the teachers to reach and teach the Net Generation
Időtartam: 2008. október 1 – 2010. szeptember 30.
Típus: innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – LLL
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Törökország, Németország, Skócia
Kontakt: Mária Hartyányi, Prompt-G Educational Centre for Informatics, Hungary
Összefoglaló
 
A 24 hónapos projekt öt országból 11 partner összefogásával, innováció-transzfer keretében két korábbi LdV projekt eredményeit építi be a pedagógus-továbbképzési program fejlesztésébe. Az olasz koordinációjú SLOOP projekt (Tananyagelemek nyílt megosztása) a szoftverfejlesztésben elterjedt „nyílt forráskódot” alkalmazza oktatási környezetben. A NETIS (Hálózati tanulás az információs társadalomban) projekt pedig az információs társadalom napjainkban formálódó új filozófiai, szociológiai és pedagógiai paradigmáit fogalmazza meg.
 
A Tenegen-konzorcium egy együttműködésen alapuló tanítási/tanulási környezetet fejleszt, amelyben nem „oktatni” kívánja az e-learning módszereket a pedagógusoknak, hanem bevonni szándékozik őket a hálózati kommunikáció, a tudásmegosztás közegébe.
Problémafelvetés
Az információs társadalom hatásaival mindannyian naponta  szembesülünk.  Akarjuk vagy sem, megváltozik az életünk, és ha szeretnénk megérteni mindazt, ami körülöttünk történik, szemléletváltásra kényszerülünk. Közöttünk él az úgynevezett net-generáció -  a 1982 és 1991 között született fiatalok -  akik  másképpen tanulnak, másképpen kommunikálnak, mint ahogyan elődeik, szüleik, tanáraik tették. A digitális korszak gyermekei ismereteik nagy részét az Internetről szerzik, és számukra a mindennapi élet elképzelhetetlen a számítógép nélkül. Ők azok, akik minden pillanatban "be vannak kapcsolva", rosszul érzik magukat ott, ahol nincs Internet, ahol nincs a  mobilhoz térerő.
 
A változások nem hagyják érintetlenül az iskolákat sem. Digitális tanulási elemek, online tananyagok sokaságát kínálja az Internet, de a hatás valahogy mégsem az lett, amit vártunk. Ma már szinte minden európai iskola viszonylag elfogadható informatikai infrastruktúrával rendelkezik, az e-learning fejlesztések mégsem hozzák a várt eredményt.
 
A legújabb felmérések szerint egyre több európai pedagógus rendelkezik az alapvető informatikai kompetenciákkal, és az európai iskolák informatikai eszköz-ellátottsága is fokozatosan javul. Azt azonban a pozitív tendenciák ellenére sem mondhatjuk, hogy az e-learning módszerek az elvárható mértékben integrálódnának az iskolák pedagógiai programjába – még az e-tekintetben élenjáró országokban sem. A CEDEFOP 2007-ben végzett tematikus monitoring vizsgálatának[1] egyik következtetése éppen az volt, hogy az e-learning csak akkor válhat a lisszaboni célok elérésének hatékony eszközévé, ha Európa kiemelt figyelmet fordít a tanárok technológiai, pedagógiai kompetenciáinak fejlesztésére.
Nincs hiány olyan a pedagógus-továbbképzési programokban, amelyek az e-learning kompetenciák fejlesztését tűzik ki célul. A probléma az, hogy ezek a továbbképzések a tanárokat “oktatni” akarják, ahelyett, hogy bevonni igyekeznének őket a hálózati tanulás tudásmegosztó közegébe. Ez az egyik lehetséges oka annak, hogy miért nem sikerül elérni a tanárokat, nem sikerül elérni a legfontosabb célcsoportot: az iskolákat és a diákokat sem.


[1]         “E-learning Page Potentials in E-Learning in Lifelong Learning” nevű konferencián (Thematic Monitoring Group 5, Sofia, Bulgária, 2007. március

 

Projekt célja: 

A Tenegen-projekt célja együttműködés kialakítása, amelyben a tanárok megtapasztalhatják a hálózati tanulásban és tudásmegosztásban rejlő pedagógiai lehetőségeket, és ahol érthetővé válik számukra, mit jelent és miért fontos a netnemzedék számára a hálózati kapcsolat.