Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PMVA) 1996-ban EU-s támogatással 72 alapító tag hozta létre, melyek között találhatók magánszemélyek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, ipartestületek, kamarák és más társadalmi szervezetek. Az Alapító okiratban meghatározott főbb célok: • Kkv-k létrejöttének és működésének segítése. • Kkv-k tőke hozzáférhetőségének javítása, • Mikrohitel program keretében kedvezményes pénzügyi segítségnyújtás. • Új munkahelyek teremtése vállalkozások szervezése útján. • Vállalkozói tudás, vállalkozói kultúra fejlesztése. • Vállalkozást segítő szaktanácsadói hálózat kialakítása, fenntartása, folyamatos fejlesztése. • Átfogó stratégiák kidolgozása, komplex térségfejlesztési programok indítása települési önkormányzatok és más társszervezetek közreműködésével. Ezen célok elérése érdekében a PMVA az alábbi szolgáltatásokkal, tevékenységekkel segíti Pest megye induló és működő mikro-, kis- és középvállalkozásait: 1. Ügyfélszolgálati, üzletviteli tanácsadás: Alapszintű információnyújtás és támogatott, komplex tanácsadói szolgáltatás induló és vállalkozásukat fejlesztő, gazdasági pozíciójukat erősítő kkv-k számára. 2. Finanszírozási programok: A kkv-k tőkéhez való hozzájutás lehetőségeinek javítása a PMVA Mikrohitel programja mellett egyéb kedvezményes források, támogatások igénybevételi lehetőségének, elérhetőségének biztosításával. 3. Üzleti kapcsolatok kialakítása: Üzleti klubhálózat kialakítása; szakember, illetve hazai és nemzetközi üzletember találkozók, konferenciák szervezése, lebonyolítása. 4. Oktatási programok: Az iskolarendszeren kívüli képzések keretében általános vállalkozói, és szakmai továbbképző tanfolyamok, előadások, tréningek szervezése, lebonyolítása történik. A PMVA oktatási, képzési tevékenységét 2004. április 7. óta a FAT által akkreditált intézményként végzi. Akkreditált képzési programunk a Vállalkozói ismeretek e-learning alapú képzés.
Érdekeltsége, szerepe a klaszterben: 
Stratégiai célkitűzései összhangban állnak az Innolearn klaszter célkitűzéseivel. - Oktatás (vállalkozói ismeretek, EU pályázati és projektmenedzsment ismeretek; személyiségfejlesztő tréningek; - projektadminisztrátor képzés; - Üzletviteli tanácsadás (finanszírozás, pályázati, projektmenedzsment tanácsadás) - Projektmenedzsment szolgáltatások Szerepe az a régiós tudásmegosztás innovatív eredmények elterjesztése a régió vállalkozásai széleskörű bevonásával.
Típus: 
Klaszter alapító tag